Επιλέξτε γλώσσα
GR

Για αγορά

Η Justvillas συμβουλεύει

Η αγορά ενός ακινήτου είναι μια διαδικασία που απαιτεί έρευνα, καλό προγραμματισμό και σωστή καθοδήγηση. Για να διασφαλίσουμε ότι οι αγορές ακινήτων θα διεξάγονται πάντα σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες που ορίζονται από το νόμο, εξασφαλίζοντας διαφάνεια, εχεμύθεια και σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε όλα τα μέρη των συναλλαγών, παραθέτουμε αναλυτικά βήμα προς βήμα όλες τις κινήσεις που χρειάζονται να γίνουν πριν από οποιαδήποτε αγορά:

 

Σημαντικοί έλεγχοι και προκαταρτικές ενέργειες

 

Λεπτομέρειες αγοράς

Σε αυτό το σημείο, χρειάζεται να αποσαφηνιστούν καλά όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν το ακίνητο, να καθοριστούν οι προδιαγραφές του καθώς και όλα τα απαραίτητα έξοδα μέχρι και την ολοκλήρωση του συμβολαίου.

 

Υπογραφή προσυμφώνου και καταβολή προκαταβολής

Σε αυτό το στάδιο, ετοιμάζεται και υπογράφεται και από τα δύο μέρη, ένα προσύμφωνο που λαμβάνει χώρα στο Συμβολαιογραφείο. Αυτό δεσμεύει και τα δύο μέρη ως προς την τιμή και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αγοράς. Την ίδια περίοδο υπογραφής του προσυμφώνου, ο αγοραστής πληρώνει μια συμφωνηθείσα προκαταβολή που συνήθως είναι το 10% της τελικής τιμής αγοράς. Αυτή η προκαταβολή είναι επιστρέψιμη σε περίπτωση που ο αγοραστής βρει κάποιο κώλυμα στους ελέγχους που διενέργησε.  Ωστόσο, αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο ο αγοραστής επιθυμεί να αποσυρθεί από τη συμφωνία, η προκαταβολή παρακρατείται. 

 

Σύνταξη συμβολαίου

Ο συμβολαιογράφος συντάσσει το συμβόλαιο. Το συμβόλαιο περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες σχετικά με το ακίνητο προς πώληση. Την ημέρα του συμβολαίου, κι αφού αυτό υπογραφεί και από τα δύο μέρη, καταβάλλεται το υπόλοιπο της τιμής.

 

Τελευταίες ενέργειες

Αφού υπογραφεί το συμβόλαιο και ολοκληρωθεί η πώληση, χρειάζεται να προβείτε στις εξής ενέργειες: